ראפ לפאן

בתאוות אור קסומה 

!הו גבר

!איש שלי

בוא וצא בסערה מהלילה 

!של פאן! יו פאן 

! יו פאן! יו פאן

בוא וצא 

!משאמבלה וגן עדן 

משוטט כמו בכחוס 

עם שומרים ובנות לוויה 

זכרות נוקשה על אתון לבנה 

בוא וצא מהים 

!ובוא אלי, אליי

בוא עם כוהנת בשמלת כלה (פיתונית ורועה) 

בוא עם ארטמיס

בנעלי משי

ששטפה את ירכך הלבנה 

אל יפיפה  

בקרחת היער 

על הלוטוס דרכת 

בלשונך המוזהבת 

אותי ברכת 

סגול התפילה הנלהבת

הוטבל במקדש ארגמן

חשוף ונחשק

נשמתך יוקדת 

עין כחולה צופה

באקסטזה שלך 

מחלחלת

בסבך החורש העתיק

העץ והחי 

עם רוח ונפש, גוף ושכל 

בוא מעל הים 

!יו פאן! יו פאן

שטן או אל 

אליי, אליי 

!שלי! שלי

!האיש שלי! האיש שלי 

בוא עם חצוצרות 

!מעל הגבעה

בוא עם תופים רועמים 

!מהאביב 

! בוא עם חליל ובוא עם מקטרת

?האם אני כבר בשל 

אני, שמחכה רועד ונאבק 

עם נשימה מפרפרת

שלא מוצאת את הדרך 

ליישב את גופי 

עייפה מחיבוק ריק 

חזקה כמו אריה 

חלקה כנחש 

!בואי, בוא 

אני קהה 

מתאוות השטן 

הבודדת 

דחוף את החרב דרך כבלי הברזל 

זולל-כל, בורא כל 

תן לי את אות 

העין הפקוחה 

ואת הסימן שעוררה 

ירך התשוקה

ואת מילת הטירוף והמסתורין 

!הו פאן! יו פאן 

!יו פאן! יו פאן פאן! פאן פאן! פאן 

אני האהבה 

עשה בי כרצונך, כפי שהאל

הגדול יכול

!הו פאן! יו פאן 

!יו פאן! יו פאן פאן

אני מתעורר באחיזת הנחש 

במקור ובטופר הנשרים חותכים 

האלים נסוגים 

החיות הגדולות באות 

!יו פאן 

נולדתי לבוא ולמות על הקרן 

 של חד הקרן

!אני פאן! יו פאן 

!יו פאן פאן! פאן 

אני בן זוגך, אני האחד שלך 

עז מצאנך 

אני זהב 

אני אלוהיך 

בשר לעצמותיך 

פרח למטיך 

עם פרסות פלדה אני מקפץ

על סלעים 

מזריחת השמש  ביום המפנה

ועד ליום השוויון 

ואני משתולל; ואני מיילל ואני קורע 

ואני הנצח, עולם ללא סוף 

אחוז דיבוק מלא בסודות 

אישה, גבר, בעוצמתו של פאן 

!יו פאן! יו פאן פאן! פאן! יו פאן

מוקדש באהבה למאסטר ט’ריון, עשיתי כרצוני

Rap to Pan

Featured

Thrill with lovely lust of the light,

O man! My man!

Come charging out of the night Of Pan!

Io Pan! Io Pan!

Io Pan! Come over the sea

From Shambala and paradise!

Roaming like Bacchus, with his guards

Companion females and males all hard

On a milk-white ass, come over the sea

To me, to me! Come with priestess in bridal dress

(Shepherdess and pythoness)

Come with Artemis, who in wildwood trod,

And wash your white thigh, beautiful god,

In the moon of the woods, on the lotus press,

The golden tongue my jewel to bless!

Dip the purple of passionate prayer

In the crimson shrine, lusty & bare,

Your soul that startles with eyes of blue

As we watch your ecstasy seeping through

The tangled thicket, the ancient grove

Of the living tree that is spirit and soul

And body and brain — come over the sea,

Io Pan! Io Pan!

Devil or god, to me, to me,

My man! my man!

Come with trumpets sounding shrill

Over the hill!

Come with drums low thundering

From the spring!

Come with flute and come with pipe!

Am I not ripe?

I, who wait and tremble and wrestle

With breathe that has no way to settle

My body, weary of empty embrace,

Strong as a lion and smooth as a snake —

Come, O come!

I am numb

With the lonely lust of devildom.

Thrust the sword through iron fetters,

All-devourer, all-begetter;

Give me the sign of the Open Eye,

And the token aroused of horny thigh,

And the word of madness and mystery,

O Pan! Io Pan!

Io Pan! Io Pan Pan! Pan Pan! Pan,

I am one love

Do as you will, as a great god can,

O Pan! Io Pan!

Io Pan! Io Pan Pan! I am awake

In the grip of the snake.

The eagle slashes with beak and claw;

The gods withdraw:

The great beasts come.

Io Pan! I am borne

To come on the horn

Of the Unicorn.

I am Pan! Io Pan! Io Pan Pan! Pan!

I am your mate, I am your one,

Goat of your flock, I am gold, I am god,

Flesh to your bone, flower to your rod.

With hoofs of steel, I race on the rocks

Through solstice sunrise to equinox.

And I rave, and I howl and I rip and I rend

Everlasting, world without end,

Maenad, Mystoi, Woman, Man,

In the might of Pan.

Io Pan! Io Pan Pan! Pan! Io Pan!

 

(found after AC)

Renenutet

Featured

It’s the 8th day after the full moon, Ugraparbah night, a night of radiating terror? The hunger is immense and the knowledge is out there, just reach out and let it flow through you, download it and upgrade yourself. 

So, it’s a day after the last quarter of the moon and finally, the time felt right for the Renanuteth invocation, the Serpent head goddess, the mother of all serpents. We kept delaying it, as she demanded an offering of that intoxicating smoke, one needs to be very certain of time, space and mind to offer it. 

The temple space is ready,  Zar music is playing in the background and on the altar between the burning candles a silver plate with a bunch of dry leaves, our offering, Salvia divinorum.

It’s been a year since we last journeyed into the Salvia dimension and I was very nervous to cross the gates of these ancient strange worlds again.

Some of you know that I’m an experienced traveller in hyperspace and in some of the galaxies and constellations I travelled to, I feel at home, (ayahuasca, mushrooms, peyote, San Pedro, to name a few) but Salvia, is a whole different story. 

We opened the space and read the invocation:

Thōzo pithē etc  (Thermouthe Pythia)

Thermouthē

The doors are open

And seven virgins 

Shall arise from the deep earth

Their garments of purest linen

Their faces those of serpents

You are the fates of heaven

Wielding golden wands

Welcome

Hail thou seven fates of heaven

O noble and good virgins

O sacred ones 

Hail thou chrepsienthaēs?

Hail thou menescheēs

Hail thou mechran!

Hail thou ararmachēs

Hail thou echommiē

Hail thou tichnondaēs

Hail thou erou rombriesē

Hail thou seven

snake-headed goddesses

The fates of heaven

The goddesses who hold the pole in its place

Thozopithe formula

Hail thou bear goddess,

Great one

 ruling heaven. 

Reigning over the pole of the stars. 

Hail Highest one, 

beautiful-shining goddess. 

Whose element is Incorruptible. 

Hail thous Composite of the all, 

The all illuminating, 

bond of the universe

You who stand on the pole, you who the lord god appointed to turn the holy pole with a strong hand. 

The first offering 

As soon as the first offering is done, I’ve noticed a very subtle movement, like ripples of heat and colour emanating from the altar. I look around the room, there’s a strange glow all around the fireplace.

The colour-heat ripples around the altar are getting bigger and before I realise what is happening a wave of serpent-like fractal shapes and colours are flowing over me. I try to stay calm, letting the serpent aura engulf me. Yeah… stay calm, I keep hearing myself mumbling…

Something is moving along the altar, two serpents, one black the other one colourful.  Both glowing and moving (flowing?) down the altar along the wall towards the fireplace. The coloured serpent disappeared in the fire, the black serpent stopped at the left of the fireplace and erected itself. Beautiful, fearsome, awesome, terrifying. Her flaming eyes pierced mine with a hypnotic gaze.

I tried to shift my gaze, to move a little but I was frozen with awe and terror. She’s getting closer, her aura is so bright and huge I can nearly touch it (that if I wasn’t freaking out here, my heart is racing. I think I’m going to faint.) Wait, she’s communicating with me. I can hear a strange whisper echoing inside my head, an ancient serpentine language vibrating down my spine. She’s taking over me, crawling up and down inside my body.

I can’t take it anymore, I cry out and fall down to my knees, I can hear myself praying in her ancient language.

Praying for mercy

Crying my heart out for Her to spare my life.

She’s gone.

My Serpent queen. 

The Second Offering 

Still shaking, I place the second offering on the altar. The smoke is thick and white.

The music is rhythmic, hypnotic, wild and tribal. I can feel it in my bones like the rhythm is part of me. I hear the ‘mama song’ and I can feel them, my three beautiful mamas, dancing around me, opening the gates for me, making me see.  The Zar company are here, with their drums and songs. His holiness, the Nubian priest is there too. So majestic in his white robes. He stretches his arm out and invites me to approach. The music stopped and everything went quiet. 

Stillness, like we are all frozen between time and space.

The air is crackling with static electricity and energy, it feels like we are trapped in a teardrop that is gonna explode any moment now.

Cacophonia. 

An explosion of sounds, screams and shouts, crazy rhythms are turning slowly into music and songs, these ancient songs and hypnotic rhythms I’ve heard before. The music gets louder and louder it takes over me, it’s in me, it’s coming from inside me, I am the music.

The black mama took me by the hand and started to dance. We are dancing. Blue mama is to my right and red mama to my left. More people joining in and circling us, with their drums and bells, all-dancing the wild ecstatic dance. I can feel something behind me, not sure what, it sends shivers down my spine. Black mama holding my hands tight looking into my eyes and smiling, whispering in her ancient language, “keep dancing habibti”. I close my eyes and I dance and spin, I can’t feel my body, there is something on my back, I freak out but black mama’s hands are squeezing mine reassuring me to keep dancing, so I find my rhythm and let go, I  can fly. I can see the company from above in a dancing frenzy, the Nubian priest is on his knees praying and crying, the three mamas spinning like mad dervishes. 

All of these are orchestrated by the elder of the company. He is standing in the middle of all the maddens, a big grin on his face drumming his magickal drum and shouting mad order towards the sky.

I can feel he’s calling me, I can feel his drumming vibrates in my ears and heart, I hear shouting and wild screams. Black mana’s grip is tightening around mine and I can feel her pulling me down.

I crash back to the here and now.

The Third Offering 

At this point, I’m weary and tired, but there’s no way back, it has to be done.

I inhale the smoky essence of the offering and lean back into the fluffy white clouds.

There’s a huge wheel in the distance. The wheel rotates slowly as if spinning in a very slow motion. With each rotation of the wheel, it seems that I’m moving forward towards it like it’s pulling me nearer to it somehow. 

I look down at my feet and realize that I am attached to the wheel like Leonardo de Vinci ‘The Vitruvian Man.

As soon as I understand that I’m attached to the wheel, it starts to spin faster and faster. I can see myself spinning, turning, becoming an endless spiral of Fibonacci numbers,  fractals.

I close my eyes and thinking to myself “I can relax now”

Boom, I’m back in the room.

We closed the circle, taking extra care seeing the portal tightly shut, and making sure that no strange entities lurking in the shadows. 

I don’t know when I’ll go through this portal again.

New moon Bath ritual

Featured

 

The New Moon brings with it another cycle of new beginnings and rebirth. A fresh start and time to focus our intentions, ideas and dreams into creative manifestation. 

The Amrita kala and Kameswari correspond with the essence of the Clary Sage.  As its name suggests, Clary is the oil of clarity, clear thinking and clear visions.  Using Clary sage on the new moon will direct the Amrita kala and Kameswari’s essence our way. Few drops in the ritual bath will help us to become open to changes, new ideas and new perceptions, clear our mind and make space for new visions and dreams.

Clary Sage 

Clary Sage essential oil, is mainly used for menstrual complaints, childbirth and can help in releasing female sexual dysfunction (frigidity). Clary sage is a general nerve tonic and like the garden sage, it cools inflammation and is especially useful for throat and respiratory infections.

It has a calming effect on the mind and it is known to induce euphoria.

Clary sage has a relaxing effect on the body and mind, encouraging sleep and vivid dreams.

Salvia Sclarea

Salvia Sclarea

The ritual

Prepare your oil blend in a small bowl, 1 tablespoon of sea salt and about 6-10 drops of Clary Sage oil.

When your bath is full, add the blend into the bath and make the figure 8 with your hand in the water while focusing on your intentions and prayers, offer yourself (by getting into the water) to the spirit of the oil. Once you’re in the bath, let your body relax into the water. Close your eyes, take a few deep breaths inhaling the scent of the oil and listen to your guided meditation: 

Chandra (Moon) gayatri mantra:

om kshira-putraya vidmahe

amrita-tattvaya dhimahi

tanno chandra prachodayat

 

I bow down to Lord Chandra holder of the lotus. 

Who shines in the brilliant color of gold. 

May Lord Chandra illuminate my intellect

and shed light on my path. 

*I recommend recording the meditation beforehand, so you can listen to it while you are bathing. I make a playlist that lasts about 25-30 minutes, starting with about 7-10 minutes of some relaxing music, then guided meditation for about 10 minutes, followed with 10 minutes of more relaxing music. When the music stops, it’s your queue to get out of the ritual bath.

  • When a bath is not an option, you can inhale the oil while listening to the mantra/meditation. Once the mantra is over, utter license to depart (say thanks and put the Clary sage bottle away).                                   ***Excessive inhalation of the Clary sage oil might cause headaches!

 

שפע

א…שיחה עם אחד מתלמידי החזירה אותי שוב להירהורים על שפע

בשנים האחרונות הוזמנתי לשפע של אירועים מסוגים שונים ומשונים שעסקו בהעלאת תודעת השפע – סדנאות ליצירת שפע, מדיטציה לחיבור לאנרגית השפע, פראניאמה לשפע, מעגלי שירה לשפע ואפילו סווטלודג’ שופע שפע

כל השפע הזה, שמזמן אותי לבוא וללמוד איך לעורר/ליצור/להתחבר אליו, העיר בי את תדר הציניות והספק. נראה לי משהו השתבש כאן ובמקום להתחבר ישירות לתדר היצירה, הקבלה והפרקטיקה אנחנו מוזמנים להתחבר לרעיון ערטילאי משהו, שנקרא יצירת שפע

?אז איך יוצרים שפע

ההגדרה המילולית של שפע היא – שפע, שם עצם זכר

א-ריבוי, רוב, כמות יתרה

ב- אצילות רוחנית, הרוח הנאצלת ממרום

ג- עושר ורווחה

כשאני חושבת על “שפע” תמיד עולה בדמיוני תמונה של שולחן עמוס כל טוב פירות, ירקות וכל מיני דברים טעימים

לפעמים תמונה זו מתחלפת בארון מפוצץ בבגדים או מדפים עמוסי ספרים.

לפעמים גם מפגשים חברתיים עם אנשים שמחים ומחייכים, חברים, משפחה.

אולי אם אתחיל לדמיין מזוודות מלאות בשטרות מטבעות ותכשיטים, חשבון הבנק שלי יגדל? האם לזה התכוונה המנחה בסדנת השפע

 

בואו ונחזור לרגע על ההגדרות של המילה שפע

א- ריבוי, רוב, כמות יתרה

כרגע כמו שזה נראה לי, יש ריבוי / כמות יתרה של סדנאות העוסקות ומזמינות אותנו ליצור שפע. רוב הסיכויים הם שאף אחת מסדנאות “השפע” לא ילמדו אותנו תכלס איך לעשות ולהרוויח יותר כסף. ועוד הייתי אומרת שמרוב ריבוי / כמות יתרה של “שפע” סדנאות כאלו, גם מארגני סדנאות השפע לא ממש משופעים בשפע

ב- אצילות רוחנית, הרוח הנאצלת ממרום

?מה זה בעצם אומר

לפי מילון אבניאון

א- תכוּנת האָציל, מִנהגֵי האָציל (בלועזית: אָריסטוקרָטִיוּת): הוא קד קידה באצילות

ב- אדיבות, נדיבות רוּחַ, עדינות, כגון בביטוי: אצילוּת נֶפֶש: נדרשה מידה רבה של אצילות נפש כדי להישאר רגוע למרות התנהגותך הגסה

ג- יִיחוּס: אצילות הסוס הערבי.

ד- הַשרָאה עליונה, האצלה, אצילה (בלועזית: אֵמַנְצְיָה): עניין האצילות הוא הכוח הכמוס והחתום לצאת מן הכוח אל הפועַל (ספרות ימי הביניים).

ה- רוחניות, מחשבה מופשטת, הָגוּת (ספרותי).

לצורך הדיון, אתייחס לפרושים המובאים בשורות ארבע וחמש, נראה לי שהם הכי מתאימים לענייננו

אז כמו שאמרנו כבר, אצילות רוחנית היא אחד הפירושים למילה שפע

כשאנחנו מכוונים את עצמנו להפתח למרחב השפע, אנחנו בעצם יוצרים קישור ישיר (היפרלינק) ומתחברים לכוח הזה שנקרא אצילות

השכינה, בת זוגו של האלוהים, לעיתים מכונה בפי המקובלים, אצילות

במילים אחרות, התכוונות למרחב השפע מחבר אותנו ישירות (היפרלינק) לכוחה והוויתה של השכינה

לא סתם נאמר על אנשים מצליחים ש”השכינה נגעה בהם” משפט זה מחבר אותנו ישירות לפירוש החמישי במילון אבניאון – רוחניות, מחשבה מופשטת, הגות

אז נגיד שהלכנו לסדנאת שפע והחלטנו שאנחנו מיישמים את מה שלמדנו שם והופה, פתחנו קשר ישיר לשכינה בכבודה ובעצמה

מה עכשיו? איפה כל השפע הזה שהבטיחו לי ששילמתי עליו במיטב כספי? אז זהו, עכשיו שנוצר החיבור, העבודה מתחילה

תכלס כל מה שקיבלנו בסדנת השפע זה את הלינק היוקרתי הזה.

?אז מה עושים

?רוחניות, מחשבה מופשטת, הגות…זוכרים

בואו נרחיב קצת עליהם

רוחניות – בשעה טובה הגענו עד הלום, קיבלנו את ההייפרלינק המובטח, הקלקנו עליו והנה אנחנו מחוברים למרחב האצילות, השכינה בכבודה ובעצמה מלטפת את פדחתנו, או במילים קצת יותר מפוארות, נוגעת בהילת הכתר ופותחת לנו את העין השלישית. שצף של אינפורמציה, רעיונות ומידע שוטף אותנו. שערי חכמה ובינה נפתחים והפירמידה הקטנה שמעלינו, מולנו ובתוכנו, השילוש הקדוש, כתר, חכמה, בינה, קורן וזורח כמו שמש בחצות היום

שצף של אינפורמציה, רעיונות ומידע שוטף אותנו. שערי חכמה ובינה נפתחים והפירמידה הקטנה שמעלינו, מולנו ובתוכנו, השילוש הקדוש, כתר, חכמה, בינה, קורן וזורח כמו שמש בחצות היום

?מדהים. אבל איך אני ממשיכה מפה

?איך אני מוריד את כל השפע הרוחני הזה ומתרגם אותו לכאן ועכשיו

?מחשבה מופשטת, זוכרים

ממש באותו הרגע שהתחברנו דרך ההיפרלינק המופלא הזה לשכינה, משהו מאוד מיוחד קורה

הכתר, שהוא הנקודה (ספירה) שבה השכינה מתחברת אלינו, פותח גם את השער למשעול הנסתר, דעת. שלא כחוכמה ובינה, דעת, מחוברת ישירות לשכינה ודרכה זורם מידע ראשוני מופשט, טהור, גנטי וקוסמי

!אפקט ה- אהה

התגלמותה של השכינה זורמת בחופשיות בין משעולי המשולש הקדוש – כתר-חכמה-בינה, משהו קורה בתודעה שלנו, משהו ערטילאי ולא מובן

האינפורמציה מתחילה לזרום מחכמה ובינה לכיוון תפארת, האורות לאורך המשעול הנסתר דעת, נדלקים והופה, יוריקה! המידע הערטילאי שמסתובב לנו בראש, הופך לרעיון ברור כשמש

כדי לממש את הרעיון שנולד, אנו צריכים להיכנס למרחב העשייה ולהגשים אותו

חשיבה מופשטת תופסת תאוצה, עוברת להילוך גבוה והגות, שעד עכשיו נחה לה במרחב הפילוסופי, הופכת לעיניינית ומעשית. זה הזמן להוציא את כלי הכתיבה, דפים ומחברות ולממש את הרעיונות שמרחפים להם במרחב מחשבה מופשטת, דעת, הישר לתוך מרחב היצירה – יסוד

שלב כתיבת הרעיון, הוא הרגע בו אנו הופכים מחשבה ערטילאית מופשטת ואולי גם חולפת, לאבן היסוד בתהליך מימוש הרעיון ליצירת שפע. כל אות ומילה שנכתבות בשלב זה, הופכות לסמלים טעונים באנרגיה הקוסמית של השכינה

זהו הזמן להפוך את הכתוב לחותם משלך ולטעון אותו הלאה באנרגיה הרצון שלך

סיימנו עם כל ההכנות הריטואליות, הסמלים והטקסים, זה הזמן להפשיל שרוולים ולהתחיל לממש/ לייצר את הרעיון. זה אומר – ללכת לבנק, או למצוא עבודה, לדבר עם הבוס/ית, להתחיל לצייר או לכתוב או לבשל. כל אחד עם הרעיון שלו

הטעות הנפוצה לאחר טעינה אנרגטית של החותם, היא לשבת ולחכות ולראות מה יקרה

לא יקרה כלום

זה הזמן לקום, לעשות ולבצע

עכשיו, כשהקוסמוס מאחוריך ובידך

***

כל המידע שהובא במאמר הנ”ל מבוסס על חוויה אישית וידע של הכותבת במרחב הקבלי של חשיבה מופשטת

אומנות הכאוס וגלגל השנה – כתום

 

 

עוד לא הספקנו להתאושש מאימבולק ולפנות את המזבח הירוק וכבר מתדפק לו בפתח יום המשווה האביבי המסמל לנו את הכוח הנכנס של השנה, מזרח 

המזרח מסמל התעוררות רוחנית, והתחלות חדשות. אנו עוברים לרמה גבוהה יותר של מודעות וחוכמה רוחנית. המזרח מברך את השמש ואת תחילתו של יום חדש. כאשר העצמי הגבוה שלנו מתעורר אנו מתחילים לראות פוטנציאל בלתי מוגבל בכל מקום, כולל בעצמנו

בחודש ניסן, מאדים, כוכב המלחמה, משפיע על העולם באמצעות מזל טלה. טלה מסמל את החלוץ המוביל את הדרך ומחוזק בכוח שהוא מקבל ממאדים – אותו כוח שאחראי גם לאביב.  על ידי שליטה בכוחו של מאדים, אנו יכולים לשלוט בכוח הצמיחה וההתחדשות בחיינו, בדיוק כפי שהטבע עושה באביב

בעברית פירוש המילה קדם או קדמה מתייחס למזרח – ראשית זהו כיוון השמש העולה, מלשון “קדימה”, לפני שהצפון נעשה הכיוון המרכזי, היו רגילים לכוון על ידי כך שהיו עומדים לכיוון שממנו השמש זורחת (ומכאן “מזרח”). מימין דרום ומשמאל צפון 

 שנית, ומעניין יותר השימוש בו כמונח “העבר”.  בתורה, קדמה, נקרא על שם העם “הקדמוני” שישב במזרח הארץ: “את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמוני” בראשית ט”ו 19

וכמובן בל נשכח את המושג “ימי קדם” ו או את אדם קדמון 

אפשר להגיד שיום השוויון האביבי הוא שער מטאפיזי לתודעת מזרח – התחדשות וצמיחה רוחנית. שער קדמון שנפתח ביום זה ונותן לנו הצצה לעבר(קדם) ולעתיד(קדימה). על שער המזרח שומר המלאך אוריאל

?אז למה בעצם כתום 

אחת התכונות הבולטות של הצבע הכתום היא לסייע בהטמעת רעיונות חדשים ולעניק לנו את החופש להיות אנו עצמנו ( הכוח הנכנס של השנה, העצמי הגבוה שלנו מתעורר, זוכרים?)הצבע הכתום משדר חום ואושר, המשלב אנרגיה פיזית והעוצמה של האדום עם עליזות הצהוב, השילוב המהפנט של השמש בזריחה. הצבע הכתום מביא ספונטניות והשקפה חיובית על החיים והוא צבע נהדר לשימוש בתקופות קשות, שומר על מוטיבציה ועוזר לנו להסתכל על הצד המואר של החיים 

ביום השיוויון האביבי המתח בין הכוחות הפועלים הוא שווה: יש בדיוק את אותן מספר עות בין היום והלילה, האור והחושך 

בשבילי יום השוויון האביבי מסמל את צומת הדרכים בה אנו נמצאים בשלב הזה של השנה, את הרגע הזה שכל האסימונים “נופלים” ושער “לאן פנינו מועדות” נפתח בפנינו ומראה לנו את כל האפשרויות 

כל מה שאנו צריכים עכשיו, זה לבחור באיזו דרך ללכת

מן הסתם הוא שנסדר את האלתר (מזבח, שולחן מינחות) שלנו במוטיבים בצבע הכתום ומה יותר מתאים כמינחה מפרי התפוז הכתום והעסיסי וכמובן נרות ופרחים כתומים ולמי שזה מתאים, גם דגי זהב יתקבלו בברכה

כישוף כתום

החומרים: שמן אתרי תפוז ו או קליפת תפוז, תפוז, נר כתום (במידה ולא מצאתם נר כתום אפשר לשים את הנר בכלי כתום, או לקשט אותו בכמה פרחים כתומים), מבער או דיפיוזר (או קטורת במידה ואין לכם שמן אתרי מבער/דיפיוזר)

התכונות המאגיות של התפוז: טיהור אנרגיות שליליות, נותן הרגשה כללית טובה, ממריץ אנרגטי לגוף ולנשמה

התפוז מחבר אותנו לתדר מאגי פתוח ורענן, אופטימי ושמח ונותן לנו את הדחיפה האנרגטית לצעוד קדימה ולפתוח דף חדש

הדליקו את הנרות, טפטפו כמה טיפות משמן התפוז למבער או לדיפיוזר. ביד שמאל החזיקו את קליפת התפוז ומעכו אותה קלות כדי לשחרר את השמן האתרי שנמצא בקליפת התפוז, קרבו את קליפת התפוז לאף וקחו נשימה עמוקה, שאפו את ניחוח התפוז תנו לו להציף את הוויתכם לכמה רגעים קלים. דמיינו את השער הכתום נפתח לפניכם ולפני שאתם חוצים את הסף אמרו בלחש את שבועת האביב 

שבועת האביב איתה מביאה

את רצף הטבע, במחזוריות משתנה

זמן יצירה ולידה מחדש 

החיים מתעוררים ואיתם האדמה

התחלות חדשות נפתחות לפני

הזדמנות שוב ללכת בעקבות החלום

אפתח את הלב לחגיגת השוויון 

שמחה ואיזון לכל הברואים והבריאות

לסיום אכלו את התפוז או לפחות פלח ממנו, צאו קצת לטבע ונסו לזהות את הכתום שבו והכי חשוב חייכו, חייכו למשפחה, לחברים ולשכנים אפשר ומותר גם לחייך לזרים והכי חשוב תחייכו לעצמכם ותנו לעצמכם את הצ’אנס להתחיל שוב מחדש.

***
 מוקדש באהבה לנועם, האיש הכי מאוזן שפגשתי

?מה זה סיגיל

 

סיגיל, מבוטא סיג’יל, הוא סוג של סמל/חותם המשמש בכישוף פולחני. המונח מתייחס בדרך כלל לסוג של חתימה ציורית של ג’ין/שד או ישות אחרת

בשימוש מודרני, במיוחד בהקשר של אומנות הכאוס (כאוס מג’יק), החותם משמש לייצוג סמלי של התוצאה הרצויה של המתרגל

בכישוף טקסי מימי הביניים, המונח סיג’יל/חותם מתייחס לסימנים הנסתרים שייצגו  מלאכים ושדים שונים שהמאגיקון עשוי לזמן. ספרי המסתורין הנקראים  ‘גרימווארמציגים לעתים קרובות דפים של חותמות וסמלים כאלו

 The Lesser Key of Solomon רשימה ידועה במיוחד נמצאת ב

.בה ניתנים החותמות של 72 הנסיכים של היררכיית השאול לשימוש המאגיקון

 

חותמות אלה נחשבו כמקבילות לשם האמיתי של הישות ובכך העניקו למאגיקון  שליטה עליה

שיטה נפוצה ליצירת חותמות של רוחות מסוימות הייתה שימוש בקמעות (ריבועי קסם) – שמות הרוחות/ישויות הומרו למספרים, שאז היו ממוקמים על ריבוע הקסם. המיקומים על הריבוע חוברו בקווים ויצרו דמות/צורה מופשטת שממנה הוטבע החותם

השימוש בסמלים לצרכים מאגיים או פולחניים נפוץ לפחות מאז התקופה הניאוליתית. כמה דוגמאות מתרבויות אחרות כוללות את הינטרה מהטנטרה ההינדואית, הרונות הנורדיות בקרב העמים הגרמנים, או שימוש ב- וה-וה בוודו

היה אמן שעסק בתורת הנסתר, פיתח שיטה ייחודית משלו ליצירה ושימוש בחותמות, שהשפיעה מאוד על האוקלטיזם המודרני ובייחוד על זרם ‘אומנות הכאוס

ספייר לקח את מנהג ימי הביניים לשימוש בחותמות לזימון ישויות, ויצר שיטה חדשה,  שאיתה הצליח לעורר ישויות בראשו. ספייר טען כי יצורים על טבעיים אלה, הם פשוט קומפלקסים בתת מודע, שניתן ליצור ולממש אותם באמצעות תהליך ההחתמה

ההבדל הגדול בשיטת ספייר היה בכך שהחותמים כבר לא נועדו לשליטה בשדים ו או במלאכים, אלא לשליטה בכוחות הנפש ובתת מודע של הפרט

.הטכניקה של ספייר הפכה לאבן יסוד באומנות הכאוס

 בעקבות ספייר, יצירת החותם נעשה בדרך כלל על ידי הצהרת הכוונה וכתיבתה, ואז הפחתת וצמצום אותיות ההצהרה ליצירת מעין מונוגרמה 

?איך “להטעין” חותם

אנו מתבוננים בחותם במבט רך ולא מפוקס ובראש פתוח אנו מאפשרים לחותם להציף את התודעה שלנו. זה לא סוג ריכוז הדורש כוח ומאמץ, בתנאים נאותים, המודעות ‘מתיישבת’ באופן טבעי על הצורה, ניזונה ממנה, מרגישה אותה ומחדירה בה רוח חיים.  אנחנו מרגישים שקטים ומאוד מודעים

לא צריך להיות שום מאמץ במהלך פתיחת השערים ל ‘שידור’ החותם. התודעה שלנו חייבת להיות ריקה כדי שנוכל לקבל. מעל לכל, אנחנו לא צריכים להיות מודאגים מתפיסות של כאב או צורך, כאלה שעלולים להתעורר בקלות במהלך משבר

“מקד את תודעתך בחותם ונסה להרגיש אותו בכל הוויתך.” 

שמור על ראש פתוח, ואפשר למודעות שלך להתמזג בקווים, להרגיש את הצורה, להחדיר רגש לזרע. כל מיני תופעות עשויות להופיע עכשיו. נראה שהקווים נעים, הנייר עלול להתעמעם או להיות קורן, הצורה עשויה לצאת “מחוץ למיקוד”, כפל ראיה או כל דבר אחר. אל תתן לזה להטריד אותך

שמור את החותם בעדינות בתודעה שלך  ,הייה רגוע ונינוח. תופעות אלו עשויות להצביע על כך שאתה נוגע ברמות עמוקות יותר, אם כי זה, כשלעצמו, לא ממש חשוב, לאחר טעינת החותם, נחשב הכרחי להדחיק את כל הזיכרון ממנו: במילים של ספייר, צריך להיות חתירה מכוונת לשכוח אותו 

    חותם’ לא אמור להזכיר לך את הרצון המקורי’

מתוך ויזואל מג’יק מאת יאן פריס

:דרכים להטעין את החותם (סיגיל)

החותם משמש כנקודת הריכוז והפוקוס בזמן מדיטציה.

לאונן על החותם (יותר מתאים לגברים).

לאונן בזמן שמסתכלים על החותם.

מריחת דם על החותם, דם מחזור הירח מתאים מאוד.

שריפת החותם באש.

הטבעת החותם במים.

חשיפת החותם לאור השמש או לאור הירח.

הנחת קריסטל על גבי החותם.

קיום יחסי מין ליד החותם, או תוך כדי הסתכלות על החותמת.

התמקדות בחותם בזמן פורקן מיני-אורגזמה

קבורת החותם באדמה.

לחשוף את החותם לאנשים שיראו אותו.

Tantrik Trance ?

Featured

Tanutari bhasilo amar
(The boat of my body is floating on the ocean of existence)

The boat of my body is floating on the ocean of existence.
My Mind, my good helmsman,
Row carefully. See That you
Don’t drown me at sea.
Our oarsman are the five senses and their objects –
But they’re paddling the boat in the wrong direction.
Please try to control them
.
Steer the rudder in Kali’s name,
Hoist the kundalini sail,
And let’s set off in a favourable wind.
Thwart the six
Lust and his band
With the great mantra
Lest they harass us on our way.
Take Kamalakanta. Let’s sing a boat song
In Kali’s name, and be happy
For we’re heading to the city
Of ceaseless bliss.

Kamalakanta Bhattacarya
From selection in “Tantra in Practice”

For some the idea that Tantra is all about trance states comes as a bit of a shock and is resisted. But seems like
a reasonable insight to me. Here’s something from academia, as many find this significant. Though has to be said, the idea is not common.

“Theravada meditation, places considerably emphasis on the development of Samadhi (concentration or trance),
perhaps better described as focussing of the mind-body” Samuel 2008: 219

The Witch of King’s Cross – Rosaleen Norton

Featured

 

 

A story that needs to be told, this ground breaking documentary does the trick. Although at 1 hour 15minutes maybe a little overlong for the format and could be a bit faster. Even so it was great to see and hear her biographer, the late Nevill Drury contributing to the story he did so much to research over several editions of his book Pan’s Daughter : the magical world of Rosaleen Norton. I found the first half the most interesting, when she was younger and a rising star, before the grey men in the Australian patriarchy, and the catholic church brought her down and mostly extinguished her fire, sometimes literally in the fire, when the police were ordered by the courts to burn two of her paintings. Outrageous stuff that courts order burning of pictures, a real witchhunt.

The dirty tricks, the illegal raids on her home by the press are all there. And though she fought back and embraced and reclaimed her witch archetype, it was something of a pyric victory as she ended her days mostly as a recluse and died alone in a hospice run by nuns. Many of her former friends in the film seemed too untogether to be there for her at the end. 

She became something of a parody of herself, sometimes grotesque in the media game. I was so glad to see the pictures of her in her sister’s garden, her hair down and unbleached, no fringe and no crazy eyebrows – just the beautiful person she once was. 

So overall, despite a great body of work, she was well ahead of her time. But a wasted genius, and not through any fault of her own, other than being a woman and a witch.  Her astral magick, with which she connected with Gavin Greenlees and Eugene Goossens enabling them to connect across space and time, is experiencing something of a revival just now and the greater details in Nevill’s book will be useful for that. The patrician musician Goossens was an important occult influence though in the end, the career of this magical superstar was destroyed by a media conceived scandal. He died soon after but never blamed Roie for the any of it; despite her keeping a photographic record of their work, which was stolen from its hiding place in her flat by a hostile journalist and they then sealed her, and his fate. So let us remember her, and induct her into the company of gnostic and tantrik saints. A true original, whose magick and witchcraft did not come from the usual suspects of the time, but was a power of love, direct and from above. 

Honorable mention to the choreographer, actors and sound people for great soundtrack, though was odd that subtitles when pan danced musick subtitled as esoteric when Lilith danced is was dramatic, great track called “Dark Arts” by Brian De Mercia.  Everyone should see this film and support the makers by paying the modest fee to own it. 

Mandrake Newsletter has more information on the biography of Rosaleen Norton Pan’s Daughter and some words from its author Nevill Drury

 

 

 

 

 

אומנות הכאוס וגלגל השנה – ירוק

 

קצת ירוק בעין

היום ומחר, ברחבי העולם יחגגו את אימבולק/ברייד/קנדלמאס, אבל אצלנו בעדת הכאוס-קראפט או בשמה הלועזי אומנות הכאוס, חוגגים את יום הקסם/כישוף (רחמנא ליצלן) הירוק


?אז מה זה
קסם ירוק ולמה עכשיו

 ב -1 בפברואר, תאריך שהוא בערך באמצע הדרך בין יום ההיפוך החורפי ליום השוויון האביבי, נחגג אימבולק

 האימבולק מסמל את “הינקות” – סימני החיים הראשונים ואת תחילת האביב. פרחים מתחילים לפרוח ואפשר לראות ניצנים קטנים על העצים. הטבע מתעורר לאיטו לאחר שנת חורף ארוכה

?אז מה כל כך קסום בצבע הירוק

זה הזמן שהטבע בא להזכיר לנו שגם אנחנו צריכים להתעורר, להרפות מהעבר ולפנות מקום להתחלות, תוכניות וחלומות חדשים. באופן מסורתי אימבולק הוא פסטיבל לכבוד האלה בריגיד (בריגיד, ברייד, בריגיט). בריגיד היא אלת האש, הריפוי, השמש והאח. היא אלת הפריון והשירה

ירוק הוא צבע הטבע והוא מסמל צמיחה והתרחבות, יציבות וסיבולת. הרמוניה, ריפוי, פוריות, תקווה, אהבה והגנה. איכויות אלה מהדהדות עם בריגיד והשמש, שצובעת  את הטבע בירוק, מרחיבה את הלב וממלאת אותו באהבה ובהתרגשות של חלום חדש.  הגוונים הכהים יותר של הירוק קשורים בדרך כלל לכסף 

אימבולק מסמל את התעוררות הטבע, התחלות חדשות ואהבה, היוצרים שער בזמן לקסם ירוק

קסם, שגשוג, ריפוי, הגנה, אהבה ושפע, הם נושאים שטוב להתמקד בהם בכל עת, אך יקבלו דחיפה מיוחדת אם נכלול  אותם בשער אימבולק ובמזבח הירוק שלנו

אז לכו והדליקו נר ירוק, או שימו תפוח עץ ירוק על האלתר שלכם (מזבח נשמע קצת כבד ומדמם..), תאכלו סלט חסה או זמנו את הענק הירוק, העיקר שיהיה לכם קצת ירוק בלב

אימבולק שמח

עוד על כאוס-קראפט תמצאו כאן