ראפ לפאן

בתאוות אור קסומה 

!הו גבר

!איש שלי

בוא וצא בסערה מהלילה 

!של פאן! יו פאן 

! יו פאן! יו פאן

בוא וצא 

!משאמבלה וגן עדן 

משוטט כמו בכחוס 

עם שומרים ובנות לוויה 

זכרות נוקשה על אתון לבנה 

בוא וצא מהים 

!ובוא אלי, אליי

בוא עם כוהנת בשמלת כלה (פיתונית ורועה) 

בוא עם ארטמיס

בנעלי משי

ששטפה את ירכך הלבנה 

אל יפיפה  

בקרחת היער 

על הלוטוס דרכת 

בלשונך המוזהבת 

אותי ברכת 

סגול התפילה הנלהבת

הוטבל במקדש ארגמן

חשוף ונחשק

נשמתך יוקדת 

עין כחולה צופה

באקסטזה שלך 

מחלחלת

בסבך החורש העתיק

העץ והחי 

עם רוח ונפש, גוף ושכל 

בוא מעל הים 

!יו פאן! יו פאן

שטן או אל 

אליי, אליי 

!שלי! שלי

!האיש שלי! האיש שלי 

בוא עם חצוצרות 

!מעל הגבעה

בוא עם תופים רועמים 

!מהאביב 

! בוא עם חליל ובוא עם מקטרת

?האם אני כבר בשל 

אני, שמחכה רועד ונאבק 

עם נשימה מפרפרת

שלא מוצאת את הדרך 

ליישב את גופי 

עייפה מחיבוק ריק 

חזקה כמו אריה 

חלקה כנחש 

!בואי, בוא 

אני קהה 

מתאוות השטן 

הבודדת 

דחוף את החרב דרך כבלי הברזל 

זולל-כל, בורא כל 

תן לי את אות 

העין הפקוחה 

ואת הסימן שעוררה 

ירך התשוקה

ואת מילת הטירוף והמסתורין 

!הו פאן! יו פאן 

!יו פאן! יו פאן פאן! פאן פאן! פאן 

אני האהבה 

עשה בי כרצונך, כפי שהאל

הגדול יכול

!הו פאן! יו פאן 

!יו פאן! יו פאן פאן

אני מתעורר באחיזת הנחש 

במקור ובטופר הנשרים חותכים 

האלים נסוגים 

החיות הגדולות באות 

!יו פאן 

נולדתי לבוא ולמות על הקרן 

 של חד הקרן

!אני פאן! יו פאן 

!יו פאן פאן! פאן 

אני בן זוגך, אני האחד שלך 

עז מצאנך 

אני זהב 

אני אלוהיך 

בשר לעצמותיך 

פרח למטיך 

עם פרסות פלדה אני מקפץ

על סלעים 

מזריחת השמש  ביום המפנה

ועד ליום השוויון 

ואני משתולל; ואני מיילל ואני קורע 

ואני הנצח, עולם ללא סוף 

אחוז דיבוק מלא בסודות 

אישה, גבר, בעוצמתו של פאן 

!יו פאן! יו פאן פאן! פאן! יו פאן

מוקדש באהבה למאסטר ט’ריון, עשיתי כרצוני

Rap to Pan

Featured

Thrill with lovely lust of the light,

O man! My man!

Come charging out of the night Of Pan!

Io Pan! Io Pan!

Io Pan! Come over the sea

From Shambala and paradise!

Roaming like Bacchus, with his guards

Companion females and males all hard

On a milk-white ass, come over the sea

To me, to me! Come with priestess in bridal dress

(Shepherdess and pythoness)

Come with Artemis, who in wildwood trod,

And wash your white thigh, beautiful god,

In the moon of the woods, on the lotus press,

The golden tongue my jewel to bless!

Dip the purple of passionate prayer

In the crimson shrine, lusty & bare,

Your soul that startles with eyes of blue

As we watch your ecstasy seeping through

The tangled thicket, the ancient grove

Of the living tree that is spirit and soul

And body and brain — come over the sea,

Io Pan! Io Pan!

Devil or god, to me, to me,

My man! my man!

Come with trumpets sounding shrill

Over the hill!

Come with drums low thundering

From the spring!

Come with flute and come with pipe!

Am I not ripe?

I, who wait and tremble and wrestle

With breathe that has no way to settle

My body, weary of empty embrace,

Strong as a lion and smooth as a snake —

Come, O come!

I am numb

With the lonely lust of devildom.

Thrust the sword through iron fetters,

All-devourer, all-begetter;

Give me the sign of the Open Eye,

And the token aroused of horny thigh,

And the word of madness and mystery,

O Pan! Io Pan!

Io Pan! Io Pan Pan! Pan Pan! Pan,

I am one love

Do as you will, as a great god can,

O Pan! Io Pan!

Io Pan! Io Pan Pan! I am awake

In the grip of the snake.

The eagle slashes with beak and claw;

The gods withdraw:

The great beasts come.

Io Pan! I am borne

To come on the horn

Of the Unicorn.

I am Pan! Io Pan! Io Pan Pan! Pan!

I am your mate, I am your one,

Goat of your flock, I am gold, I am god,

Flesh to your bone, flower to your rod.

With hoofs of steel, I race on the rocks

Through solstice sunrise to equinox.

And I rave, and I howl and I rip and I rend

Everlasting, world without end,

Maenad, Mystoi, Woman, Man,

In the might of Pan.

Io Pan! Io Pan Pan! Pan! Io Pan!

 

(found after AC)